ATCA Behavior Change for a Sustainable World Staff Research Award

Denumire:  ATCA Behavior Change for a Sustainable World Staff Research Award

Obiect: Susținerea cercetării, prin utilizarea conceptelor si principiilor analizei comportamentale in promovarea practicilor durabile sau schimbărilor comportamentale prietenoase cu mediul. Orice studiu aplicat condus, de baza sau translațional, având ca obiect principal creșterea înțelegerii comportamentului uman si protejarea / dezvoltarea mediului va fi eligibil.

Eligibilitate:  Orice persoana din Romania sau persoanele care studiază analiza comportamentala

Suma:  1,000 RON

Durata proiectului: maxim 1 an de la premiere.

Procedura de participare:  Propunerea trebuie sa includă: (1) o scurta prezentare privind obiectul / importanta proiectului si cercetării aferente, (2) prezentarea metodei, inclusiv participanții, mediul(iile), materialele, procedurile si modul in care va fi evaluat proiectul; si (3) un angajament de prezentare a rezultatelor proiectului in cadrul conferințelor viitoare. Formularul de participare care va fi completat si depus online, se găsește la adresa www.atca.ro

Termen limita de aplicare: 1 iulie 2016

Durata proiectului: maximum 1 an de la premiere

Bibliografie si surse recomandate:

Association for Behavior Analysis International. (August 2012). Behavior Change for a Sustainable World conference program. Disponibil la: https://www. abainternational.org/events/  HYPERLINK “https://www.abainternational.org/events/program-details/Listing-By-Day.aspx”program-details HYPERLINK “https://www.abainternational.org/events/program-details/Listing-By-Day.aspx”/ HYPERLINK “https://www.abainternational.org/events/program-details/Listing-By-Day.aspx”Listing-By- HYPERLINK “https://www.abainternational.org/events/program-details/Listing-By-Day.aspx”  HYPERLINK “https://www.abainternational.org/events/program-details/Listing-By-Day.aspx”Day.aspx

Heward, W. L. (2013). Behavior change for a sustainable world: Ultimate challenge and opportunity for behavior analysts. Inside Behavior Analysis, 5(1), 6-8. Disponibil la: http://cccdinc.org/  HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf”resources HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf”/W_ HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf”Heward% HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf” 20Presentation_Time_ HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf”to HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf”_ HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf”Enlist HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf”_  HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf”Heward HYPERLINK “http://cccdinc.org/resources/W_Heward%20Presentation_Time_to_Enlist_Heward_IBA5.pdf”_IBA5.pdf

Heward, W. L., & Chance, P. (Guest Eds.). (2010) Special section: The human response to climate change: Ideas from behavior analysis. The Behavior Analyst, 33, 145-206.  [attached]

Heward, W. L., & Kimball, J. W. (2013, Spring/Summer). Sustaining sustainability with clueless contingencies. Sustain Magazine, 28, 4-15. Disponibil la: http://louisville.edu/  HYPERLINK “http://louisville.edu/kiesd/sustain-magazine/SUSTAIN-28.pdf”kiesd HYPERLINK “http://louisville.edu/kiesd/sustain-magazine/SUSTAIN-28.pdf”/ HYPERLINK “http://louisville.edu/kiesd/sustain-magazine/SUSTAIN-28.pdf”sustain-magazine HYPERLINK “http://louisville.edu/kiesd/sustain-magazine/SUSTAIN-28.pdf”/ SUSTAIN-28.pdf