//“Consultanță norvegiană în beneficiul copiilor cu autism și terapeuților din Romania” – Proiect finanțat din Fonduri Norvegiene
“Consultanță norvegiană în beneficiul copiilor cu autism și terapeuților din Romania” – Proiect finanțat din Fonduri Norvegiene 2018-02-23T12:51:33+00:00

Project Description

“Consultanță norvegiană în beneficiul copiilor cu autism și terapeuților din Romania” (contract de finanțare 777/24.02.2016 din Fonduri Norvegiene)

Scopul proiectului

În anul 2016, prin schimbul de experiență cu experți norvegieni, ATCA a implementat în România cele mai recente metodologii și tehnici de terapie comportamentală aplicată (Applied Behavior Analysis) și a pus bazele derulararii unor cercetări științifice în domeniul analizei comportamentale.

Obiective
  • Schimbul de experiență cu experți norvegieni în analiza comportamentală aplicată, în vederea implementării unei cercetări care să conducă la recunoașterea profesiei de analist comportamental în România, pe baza eficienței dovedite deja științific la nivel internațional a terapiei ABA. Experții norvegieni au ajutat la construcția studiului, la selecția metodelor de evaluare a rezultatelor și în managementul general ar derulării cercetării. În prezent în România nu există cercetări științifice în acest domeniu, dar a devenit foarte importantă acumularea acestor date, pe fondul creșterii gradului de incidență a autismului.
  • Schimbul de „know-how” între terapeuții ABA din Norvegia și cei din România, în vederea instruirii superioare a terapeuților români implicați în mod direct în recuperarea copiilor cu autism.
Rezultate
  • 4 psihologi coordonatori din cadrul ATCA au participat la un schimb de experiență cu specialiștii de la Oslo and Akershus University College, Norvegia.
  • 65 de psihologi au beneficiat de training în terapia ABA în cadrul unui training de specialitate, organizat pe durata a 3 zile și susținut în România de 2 expeti norvegieni. Cursanții au învățat despre tehnicile specifice acestui tip de terapie și despre modul în care ele sunt aplicate în Norvegia. Cei 65 de psihologi au fost selectați din ONG-uri din diferite orașe ale țării – ONG-uri care au ca obiectiv principal, oferirea de servicii de terapie recuperatorie pentru copii cu autism. În urma training-ului, psihologii și psiho-terapeuții implicați aplică tehnicile ABA în sesiunile de terapie.
  • 10 dintre cei 65 de cursanți au fost ulterior acreditați BCBA sau BCaBA și s-au format și ca traineri ABA.
  • În cadrul schimbului de experiență s-au stabilit bazele unei cercetări ce va fi demarată în România de specialiștii ATCA.
  • Cooperarea Româno-Norvegiană în domeniul terapiei ABA continuă pe termen nedeterminat, cu scopul identificării de noi linii de finanțare necesare cercetării și educației experților români în domeniul tulburărilor comportamentale.
Vizita de lucru la Akershus University College

Schimbul de experiență în cadrul vizitei de lucru la Akershus University College din Oslo s-a desfășurat pe două planuri de activități:

1. Stabilirea modalităților de implementare a testelor de evaluare și intervenție timpurie a terapiei pentru copii. Specialiștii colegiului au prezentat rapoartele de cercetare norvegiene care demonstrează eficacitatea analizei comportamentale aplicate, comparativ cu terapiile eclectice implementate în alte instituții, rapoarte ce stau la baza acceptării ABA ca fiind cea mai eficientă metodă pentru recuperarea copiilor cu tulburări de spectru autist.
Pentru stabilirea corectă a planurilor de cercetare pentru România, au fost predate tehnici de lucru în cadrul terapiei și modalitățile de evaluare inițială a copiilor cu tulburări severe de comportament. Acest transfer de know-how s-a făcut pe baza rezultatelor obținute în prezent, în Norvegia prin utilizarea celor main oi instrumente de evaluare și terapie.

2. Asistarea la sesiuni de terapie desfășurate în două centre norvegiene în care este implementată terapia ABA – Center for Early Intervention din Oslo si Ovre Hobraten pre-school, Nordvoll School.

Au fost prezentate atât intervenții individuale (1:1), pentru copii cu vârste între 3-6 ani, dar și modele de intervenție pentru adolescenți, având ca obiective specifice: reducerea comportamentelor agresive și inadecvate, utilizarea mijloacelor de comunicare alternativă pentru dezvoltarea limbajului, evaluarea preferințelor copiilor pentru creșterea motivației în terapie, dezvoltarea programelor de independență-autonomie personală la masă, baie, în activități zilnice, managementul activităților din timpul liber.

Desfășurător programe de curs și transfer de “know-how”

Ziua 1 a început cu prezentarea istoricului dezvoltării programelor ABA în Norvegia și importantă colectării datelor și rezultatelor din terapie pentru crearea impactului social și a validității sociale a metodei.
Cea de-a doua parte a zilei de curs s-a centrat pe programele EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) pentru copiii cu vârste mici (între 1 an și 6 luni-4 ani) și tehnicile de predare de tip “Discrete Trial Teaching”, tehnici implementate în prezent și în România, dar din care s-a omis colecatrea datelor despre rezultatele obținute.
Ziua de lucru s-a încheiat cu o vizită la Center for Early Intervention (Centrul pentru Interventie Timpurie), in care au fost prezentate metodele concrete de predare.

Ziua 2 a inclus prezentarea modalităților de selectare a recompenselor (întăritorilor) și de evaluare continuă a acestora în procesul de terapie. Au fost prezentate metode de retragere a recompenselor, de implementare a sistemelor de tokeni în grupuri de terapie, grădiniță și școală.
Au fost predate elementele analizei funcționale-cum se identifică funcția unui comportament și cum se modifică acesta pe baza tehnicilor de modelare comportamentală: întărire diferențială, extincție, întărire, pedeapsă.
Training-ul a inclus și prezentarea a 4 lucrări de doctorat (obiective, modele de intervenție, rezultate și concluzii) care prezintă obiective de cercetare pe segmente de intervenție timpurie.

Ziua 3 s-a centrat pe identificarea etapelor de parcurs în derularea cercetărilor științifice și au fost analizate testele și metodele de evaluare care se aplică în cadrul acestora.
A fost structurat un prim model pe care specialiștii noștri îl pot folosi pentru a începe o astfel de cercetare în România.
Evaluarea inițială și continuă va cuprinde date despre-testare IQ, testare comportament adaptativ, scoruri pe fiecare segment de abilități, date ce vor fi colectate cu ajutorul testelor precum ADOS, SMARQ, Carolina Curriculum.

Ziua 4. Specialiștii din România au vizitat una din școlile din Oslo , Ovre Hobraten pre-school, Nordvoll School, în care există două segmente de intervenție-terapie individuală și de grup pentru copiii diagnosticați cu autism, cu vârste între 3-5 ani și centrul de intervenție pentru adolescenți.
Partea a doua a training-ului s-a desfășurat la Akershus University College și a avut ca temă dezvoltarea limbajului și a comunicării, respectiv prezentarea modelului VB (verbal behavior) și a rezultatelor acestuia.

Workshop Bucuresti

În perioada 13-15 iunie 2016, specialiștii norvegieni din cadrul proiectului au susținut un workshop de 3 zile, la București, pentru 60 de terapeuți din toată țara, practicieni în analiza aplicată a comportamentului.

Tematica a cuprins atât informații de specialitate referitoare la procedurile și tehnicile implementate în interactiunea terapeutica directă cu copilul, dar și date despre modele de practică eficiente. S-a accentuat importanța implicării familiei în terapie și au fost prezentate modalitățile de abordare a părinților.

Împreună cu echipa ATCA, au fost structurați primii pași necesari în abordarea cercetărilor în domeniu, pentru Romania cat si testele necesare a fi aplicate și criteriile științifice de urmat.

Fiind un domeniu nou în România, căruia ne străduim de câțiva ani să-i consolidăm bazele, parteneriatele cu institutii internaționale relevante și experiența specialiștilor din alte țări ne ajută să înțelegem mai bine atât modelele eficiente de terapie, cât și procedura pe care trebuie să o aplicăm în România, la nivelul serviciilor sociale oferite copiilor cu tulburari din spectru autist.

Project Details

Categories: